DIRTcar 360 Sprint Car Series

Seasons

2017S4

Class Total LNS WGS ES UIS VSP LNS ES UIS WGS VSP LNS ES Average
Dirt SprintCar - 360 2668 863 600 767 647 649 803 803 678 626 658 835 840 731

2017S3

Class Total WGS ES UIS VSP WGS ES UIS VSP WGS ES UIS Average
Dirt SprintCar - 360 2764 808 929 765 775 639 859 753 741 632 783 824 679 766

2017S2

Class Total WGS ES UIS VSP WGS ES UIS VSP WGS ES Average
Dirt SprintCar - 360 4275 1767 1941 1367 1216 1004 1187 888 847 750 933 1190