Porsche iRacing Cup

Seasons

2019S2

Class Total OIC RA WGI AIEeDF BMP ANM MSCC SIRC CdS MPC CGV SIR Average
Porsche 911 GT3 Cup 1566 945 606 807 173 0 0 0 0 0 0 0 0 633

2019S1

Class Total CdS CMS NC DGPaBI TC TRM WGI AIEeDF MPC SIRC CTMP SIR Average
Porsche 911 GT3 Cup 2177 1139 933 1095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1056

2018S4

Class Total CdS DGPaBI LRP NN PI BHC CTMP MPC CotA OPC MSCC SIR Average
Porsche 911 GT3 Cup 2620 833 367 652 838 468 471 259 573 317 294 298 412 482

2018S2

Class Total PI RA SC BHC SPR RA SR NG CotA Zand MSCC AJCP Average
Porsche 911 GT3 Cup 3291 954 1033 530 748 1002 726 428 776 456 539 494 697 699

2018S1

Class Total RA SC WGI CMS VIR RA DPRC NG AJCP Zand SIRC ANM Average
Porsche 911 GT3 Cup 4594 1185 680 1506 1058 645 1080 1005 1212 1186 802 1021 1215 1050

2017S4

Class Total WGI SC RA AIEeDF MPC SIR CdS DPRC AJCP ANM SIRC OIC Average
Porsche 911 GT3 Cup 4458 1627 624 1104 1046 1116 800 1416 851 961 1208 912 1203 1072

2017S3

Class Total Cd2HdM MPC WGI AIEeDF NN DPRC SIR ANM CGV CdS LRP SIRC Average
Porsche 911 GT3 Cup 4643 1221 1046 1538 1089 1121 872 1062 1156 1055 1373 1161 813 1126

2017S2

Class Total SIR MPC CGV BHC NC RA AIEeDF CdS Cd2HdM CZ PI MRLS Average
Porsche 911 GT3 Cup 4903 1760 1482 1308 1104 1242 1313 1176 1486 1201 910 827 1242 1254

2017S1

Class Total NN OIC CGV Cd2HdM SPR Average
Porsche 911 GT3 Cup 4532 2124 2368 1643 1552 1583 1854