ProtoGT Series

Seasons

2017S2

Class Total RA Cd2HdM CTMP SIRC SC AIEeDF AJCP CdS RA NC ANM Cd2HdM Average
HPD ARX-01c 762 138 342 103 133 116 94 89 184 142 126 160 0 148
Ford GT 151 19 53 14 17 15 9 15 34 28 20 26 0 23
GT1 Class 473 125 167 61 71 71 66 53 101 91 83 89 0 89

2017S1

Class Total Cd2HdM SC RA AIEeDF TRM CdS VIR ANM SIR NG DIS WGI Average
HPD ARX-01c 1304 587 353 318 260 118 253 67 276 205 177 251 239 259
Ford GT 260 115 48 52 42 19 32 15 48 33 27 40 33 42
GT1 Class 687 228 151 195 151 69 130 33 143 83 77 105 123 124

2016S4

Class Total AIEeDF CdS TRM SIR ANM Cd2HdM CGV SC CotA NC RA WGI Average
HPD ARX-01c 1508 325 297 157 222 307 682 158 237 87 337 227 314 279
Ford GT 305 68 35 25 29 41 134 20 35 9 69 37 51 46
GT1 Class 929 178 159 93 154 180 323 97 149 47 216 163 220 165

2016S3

Class Total AIEeDF CdS CTMP SC NG SIRC SIR AJCP RA DIS MRLS WGI Average
HPD ARX-01c 1186 402 436 257 231 256 168 173 152 243 252 153 236 247
Ford GT 375 123 99 82 71 64 45 61 41 68 83 47 64 71
GT1 Class 941 305 328 198 162 160 115 121 76 148 159 98 180 171